Baza raportów

W Bazie raportów gromadzimy opracowania dotyczące kultury autorstwa polskich i zagranicznych instytutów badawczych, uniwersytetów, jednostek naukowych, organizacji pozarządowych oraz firm badawczych. Zamieszczamy raporty z badań własnych Narodowego Centrum Kultury. Publikujemy materiały opisywane w „Nowościach Badawczych NCK”. Wszystkie raporty są dostępne do bezpłatnego pobrania.
Formularz wyszukiwania w ramach: Baza raportów

Baza raportów

Wyników: 575
Badania
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym
Tytuł: Prze-projektowując dostęp do dziedzictwa kulturowego w celu szerszego uczestnictwa w ochronie, (ponownym) wykorzystaniu i zarządzaniu kulturą europejską [(Re-)designing access to cultural heriatage for a wider participation in preservation, (Re-)use and managment of european culture]
Autor: Reach Culture
Rok: 2019
Badania
Cyfrowe obywatelstwo dzieci w rejonie Azja-Pacyfik
Tytuł: Cyfrowe dzieci w rejonie Azja-Pacyfik. Rozważania nad cyfrowym obywatelstwem dzieci (Digital Kids Asia-Pacific. Insights into children's digital citizenship)
Autor: UNESDOC - UNESCO Digital Library
Rok: 2019
Badania
Uczestnictwo mieszkańców Warszawy w kulturze
Tytuł: Relacje i różnice. Uczestnictwo warszawiaków i warszawianek w kulturze
Autor: Miasto Stołeczne Warszawa
Rok: 2019
Badania
Członkostwo w UE i wybory do Parlamentu Europejskiego
Tytuł: Poparcie dla członkostwa Polski w Unii Europejskiej i zainteresowanie wyborami do Parlamentu Europejskiego
Autor: CBOS
Rok: 2019
Badania
Krakowski odbiorca kultury
Tytuł: Krakowski odbiorca kultury
Autor: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim
Rok: 2019
Badania
Statystyka kultury w Europie – edycja 2019
Tytuł: Culture statistics - edition 2019
Autor: Eurostat
Rok: 2019
Badania
Raport: Amatorski znaczy miłośniczy – raport z jakościowego badania amatorskiego ruchu teatralnego
Tytuł: Amatorski znaczy miłośniczy – raport z jakościowego badania amatorskiego ruchu teatralnego
Autor: Narodowe Centrum Kultury
Rok: 2019
Badania
Pamięć o Powstaniu Warszawskim. Komunikat z badań
Tytuł: Pamięć o Powstaniu Warszawskim
Autor: Narodowe Centrum Kultury
Rok: 2019
Badania
Globalny rynek sportów elektronicznych na rok 2018
Tytuł: Raport z globalnego rynku sportów elektronicznych na rok 2018 (Global esprts market report)
Autor: Newzoo
Rok: 2018
Badania
Europejska Fundacja Kultury. Podsumowanie działalności za rok 2017. Demokracja wymaga wyobraźni

Tytuł: Podsumowanie działalności europejskiej fundacji kultury w roku 2017. Demokracja wymaga wyobraźni (Annual Report 2017. Democracy needs imagination) Autor: Europejska Fundacja Kultury...

Badania
Nowocześni kibice. Badanie zachowań, wartości i motywacji

Tytuł: Nowocześni kibice. Badanie zachowań, wartości i motywacji. (The Modern Football Fan. What makes them tick? An exploration of their behaviours, their values, their motivations) Autor:...

Badania
Artystyczna wolność (The state of artistic freedom)

Tytuł: The State of Artistic Freedom 2018 Autor: Freemuse Rok: 2018