Baza raportów

W Bazie raportów gromadzimy opracowania dotyczące kultury autorstwa polskich i zagranicznych instytutów badawczych, uniwersytetów, jednostek naukowych, organizacji pozarządowych oraz firm badawczych. Zamieszczamy raporty z badań własnych Narodowego Centrum Kultury. Publikujemy materiały opisywane w „Nowościach Badawczych NCK”. Wszystkie raporty są dostępne do bezpłatnego pobrania.
Formularz wyszukiwania w ramach: Baza raportów

Baza raportów

Wyników: 575
Badania
WPŁYW KRYZYSU COVID-19 NA SEKTORY KULTURY
Tytuł: L’IMPACT DE LA CRISE DU COVID-19 SUR LES SECTEURS CULTURELS - SYNTHESE
Autor: Ministere del la Culture, France
Rok: 2020
Badania
MONITOROWANIE WPŁYWU COVID-19 NA KULTURĘ W REGIONIE EMILIA-ROMANIA
Tytuł: MONOTORAGGIO DEGLI EFFETTI DEL COVID-19 NEI COMPARTI IN EMILIA-ROMAGNA
Autor: Fondazione AFTER, Osservatorio Culturale del Piemonet, Instituto per i beni artistici, culturali e naturali dell’Emilia-Romagna
Rok: 2020
Badania
MUZEA I COVID-19
Tytuł: La reputazione online di musei, parchi archeologici, istituti e luoghi della cultura italiani - Report relativo al mese di maggio 2020
Autor: Politecnico di Milano
Rok: 2020
Badania
Badania o badaniach. Czy i jak instytucje kultury pozyskują wiedzę o sobie i swoim otoczeniu?
Tytuł: Badania o badaniach. Czy i jak instytucje kultury pozyskują wiedzę o sobie i swoim otoczeniu?
Autor: Instytut Badań Organizacji Kultury
Rok: 2020
Badania
Diagnoza kierunków rozwoju kultury studenckiej w Polsce
Tytuł: Diagnoza kierunków rozwoju kultury studenckiej w Polsce
Autor: dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof. UMCS; Andrzej Stawicki; Izabela Pastuszko; llona Woźniak-Kostecka
Rok: 2020
Badania
Europejski Sondaż Społeczny 2002-2018/19
Tytuł: Polska – Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002-2018/19
Autor: Paweł B. Sztabiński, Franciszek Sztabiński, Dariusz Przybysz, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (IFIS PAN)
Rok: 2020
Badania
Nastolatki 3.0
Tytuł: Nastolatki 3.0 Raport z ogólnopolskiego badania uczniów
Autor: NASK
Rok: 2019
Badania
Cultural Heritage: Digitisation, Online Accessibility and Digital Preservation
Tytuł: Cultural Heritage: Digitisation, Online Accessibility and Digital Preservation
Autor: European Commission
Rok: 2019
Badania
Muzea w 2018 roku
Tytuł: Muzea w 2018 roku
Autor: NIMOZ
Rok: 2019
Badania
Polski rynek muzyczny
Tytuł: Kompleksowe badanie polskiego rynku muzycznego
Autor: MKIDN
Rok: 2019
Badania
Wpływ uczestnictwa w kulturze na samopoczucie
Tytuł: Spokojne i zebrane. Muzea i galerie: Niewykorzystane źródła dobrostanu w Wielkiej Brytanii (Calm and collected. Museum and galleries: The UK's untapped wellbeing resource?)
Autor: Art Fund
Rok: 2019
Badania
Ocena instytucji kulturalnych w Wielkiej Brytanii
Tytuł: Równość, różnorodność a certyfikat kreatywności. Sprawozdanie 2017-2018 (Equality, diversity and the creative case. A data report, 2017-2018)
Autor: Arts Council England
Rok: 2019