Nowości Badawcze Obserwatorium Kultury (2/2016)

Data publikacji: 05.07.2016
Średni czas czytania 6 minut
drukuj

Mamy przyjemność przedstawić drugi tegoroczny numer „Nowości Badawczych Obserwatorium Kultury”. Zeszyt obejmuje kwartał marzec-maj 2016. Tym samym kontynuujemy systematyczny przegląd najważniejszych publikacji, które wyszły w ostatnim czasie. Zapraszamy do czytania!

Nowy słownik polityki kulturalnej

W najnowszej odsłonie słownika przedstawiamy zjawisko „muralu”. Omawiamy jego rozróżnienie na malarstwo monumentalne i street art oraz źródła popularności tego środka wyrazu artystycznego.

Polskie raporty

Punktem wyjścia dla rozważań o muralu był raport „Mury. Diagnoza dynamiki środowiska twórców malarstwa monumentalnego”. Publikacja wydana przez Instytut Badań Przestrzeni Publicznej prezentuje wyniki badań ankietowych oraz wywiadów pogłębionych z urzędnikami, osobami pracującymi w kulturze, ale przede wszystkim – z artystami. Jest to studium na podstawie badań w 7 dużych miastach i omawiające problemy i możliwe kierunki rozwoju polskiej sceny muralistycznej.

W minionym kwartale ukazało także się kilka raportów koncentrujących się na temacie czytelnictwa. Przede wszystkim raport „Stan czytelnictwa w Polsce w 2015 r” oraz „Ruch Wydawniczy w Liczbach LX:2014” będące cyklicznymi publikacjami Biblioteki Narodowej. W pierwszej poza tradycyjnym, wzięto pod uwagę także czytelnictwo w Internecie, co w ciekawy sposób łączy się z analizą Polskiej Izby Książki „W sieci o książkach. Miejsce spotkań czytelników” omawiająca profil użytkowników serwisu lubimyczytać.pl.

Temat Internetu i nowych technologii kontynuuje omówienie: „Postrzeganie praw autorskich […] wśród młodzieży”. Jak się okazuje, choć młodzi ludzie zdają sobie sprawę z istnienia praw autorskich, mają problem z ich zastosowaniem w praktyce. Dlaczego w takim razie coraz mniej ściąga się muzyki z sieci? Tego możemy dowiedzieć się z niniejszej publikacji.

Dziedzictwo i historia

W dziale Dziedzictwo i historia przedstawiamy dwa raporty dotyczące postrzegania historii polskiej przez naszych rodaków. Pierwszy z nich – "1050. rocznica Chrztu Polski"  (CBOS) – koncentruje się na postrzeganiu tego konkretnego wydarzenia. Z publikacji możemy dowiedzieć się czy Polacy postrzegają chrzest Mieszka I jako ważne wydarzenie i jaki ma to związek ze znajomością daty. Drugi z raportów („Świadomość historyczna Polaków”, także zrealizowany przez CBOS) omawia ogólne podejście do historii narodowej. Jak się okazuje Polacy bardziej interesują się przeszłością, niż to miało miejsce w 1987 r., ale mają więcej problemów z poprawnym przypasowaniem dat. Także w tej analizie znajdziemy wątek Internetu i jego wpływu na wiedzę o wydarzeniach historycznych.

Zagraniczne raporty

Raporty zagraniczne to zwłaszcza kwestie ekonomii w kulturze. „Global trade of cultural goods in the digital age” wydany przez Instytut Statystyki UNESCO to publikacja omawiająca obrót dobrami kultury w kontekście cyfrowych mediów i dematerializacji zasobów. Dowiadujemy się jakie są różnice w imporcie i eksporcie tych dóbr pomiędzy krajami określonymi jako rozwinięte i rozwijające się. Inaczej rozumianą wartość kultury można odnaleźć w „Understanding the Value of Culture”. Arts & Humanities Research Council opisuje fenomeny „wartości kultury”, „wartości” w kulturze oraz wartości płynących z działań artystycznych. Analiza jest wynikiem współpracy ekspertów i daje dostęp do wcześniej niepublikowanej refleksji na ten temat.

Zachęcamy także do zapoznania się z pracą autorstwa Gorana Tomki „Audience Explorations: Guidebook for hopefully seeking the audience”, w której autor przedstawia krytyczne podejście do procesu rozwoju publiczności (audience development).

Artykuły naukowe

Kontynuując temat wartości w kulturze zapraszamy do zapoznania się z artykułem „Cultural value and cultural policy: some evidence from the world of live music” autorstwa A. Behr, M. Brennan i M. Cloonan. Ukazał się on w “International Journal of Cultural Policy” i omawia w jaki sposób ludzie przypisują „wewnętrzną wartość” (w odróżnieniu od wartości instrumentalnej) danemu widowisku (w tym przypadku muzyce granej na żywo).

Książki

Spośród nowości wydawniczych polecamy szczególnie “The Culture of Migration: Politics, Aesthetics and Histories” (red. Sten Mosland, Anne Petersen, Mortiz Schramm). Zebrane w tym tomie artykuły omawiają wpływ migracji na działalność artystów i instytucji kultury. Jak przepływ specjalistów w dziedzinie sztuki wpływa na społeczności artystyczne? Ciekawych zapraszamy do zapoznania się z tą publikacją, a także do porównania jej z raportem „Cultural Diversity Report” (do znalezienia w dziale „Zagraniczne raporty”).

 

Ten, z konieczności skrótowy, przegląd pragniemy zakończyć zaproszeniem do zapoznania się z całym zeszytem i odnalezienia innych, równie inspirujących, publikacji.

Przyjemnego czytania!