Zespół ds. Polityki Językowej

Przewodnicząca: dr hab. Katarzyna Kłosińska (RJP PAN)

Zespół ds. Polityki Językowej jest zespołem eksperckim działającym przy Narodowym Centrum Kultury. Powołany został dla identyfikowania obszarów badawczych w zakresie polityki językowej, wymagających rozpoznania naukowego. Pozwoli to dostarczać instytucjom publicznym rzetelnej wiedzy, niezbędnej do kompetentnego kształtowania ich działań w tym obszarze. W szczególności wśród zainteresowań badawczych Zespołu pozostają zadania instytucji publicznych wynikające z Ustawy o języku polskim.

W najbliższym czasie Zespół koncentrować się będzie na następujących problemach: komunikacja państwo-obywatel, narzędzia polityki językowej państwa, konflikt kulturowy w komunikacji językowej, autokolonizacja języka, a także – w związku z przypadającą w 2018 r. setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości – rola języka w kształtowaniu polskiej państwowości (np. rola języka w utrzymaniu tożsamości polskiej, polityka językowa w II RP, status polszczyzny w I, II i III RP).

Członkowie Zespołu: dr hab. Iwona Burkacka (IJP UW), Dorota Bielawska (SP nr 4 w Strzegomiu), Bartłomiej Chaciński („Polityka”), dr Agata Hącia (IBE), prof. Renata Przybylska (WP UJ), prof. dr hab. Mariusz Rutkowski (IPiL UWM), dr Tomasz Korpysz (WNH UKSW), prof. dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak (IJP UW), dr hab. Rafał Zimny (WH UKW).