Kultura Współczesna nr 4/2006

OBRAZY W KULTURZE

Nasza kultura i związane z nią praktyki podlegają w coraz szerszym zakresie procesom wizualizacji, co wiąże się m.in. z rozwojem nowych technologii obrazowania.Tego rodzaju diagnoza legła u podstaw zwrotu ikonicznego w szeroko pojętym kulturoznawstwie. Liczne prace z tego zakresu wskazują jednak wyraźnie, że ów zwrot, jeśli ma przynieść istotne efekty poznawcze, musi spotkać się z innymi zwrotami w humanistyce - jak zwrot lingwistyczny, performatywny itd. Bez względu na powyższe warto jednak pracować nad generalną koncepcją obrazu, która uchwyci różnorodne warianty a zarazem swoją specyfikę w kontekście szerszej kategorii "zdarzeń wizualnych".

Ze wstępu

Kup w sklepie NCK