Kultura Współczesna nr 1/2011

PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ

Intencją tego zbioru artykułów zebranych pod hasłem „Przemyśleć przyrodę” była refleksja nad relacją człowieka do przyrody w kontekście aktualnych badań podejmowanych w wielu dziedzinach i w dużej mierze powiązanych z praktyką artystyczną. Chodzi zatem o to, by do obrosłej w literaturę problematyki, od swych początków niejasnej i uwikłanej w aporie, dodać jej obraz współczesny, wynikający zarówno z konfrontacji odmiennych dyscyplin i obszarów, jak i z ich wzajemnej zależności.

Maria Popczyk

Kup w sklepie NCK