Warszawy Prusa DVD

14.03.2013
3 minuty

Czy w „Lalce” zawarty jest prawdziwy obraz ówczesnej Warszawy?

Prezentowana płyta zaprasza do poznania trzech Warszaw – realnej Warszawy z przełomu XIX i XX wieku, czyli Warszawy Aleksandra Głowackiego, Warszawy Bolesława Prusa (pseudonim literacki Głowackiego) oraz Warszawy Stanisława Wokulskiego, bohatera „Lalki” Prusa – i porównania ich poprzez filmy i mapy z „naszą” Warszawą – tą z XXI wieku.
Nasza płyta jest propozycją spotkania z Prusem i jego Warszawą; mamy nadzieję, że nie tylko przypomni kilka pięknych historii, lecz także odkryje kilka kart nieoczekiwanych.

Na płycie można obejrzeć kilkanaście filmów dotyczących zagadnień związanych z Bolesławem Prusem i Warszawą drugiej połowy XIX wieku, o których opowiadają badacze literatury i kultury tego okresu. Filmy ilustrowane są (niekiedy unikalnymi) materiałami graficznymi z epoki oraz kadrami miejsc związanych z Bolesławem Prusem we współczesnej Warszawie.

Płyta Warszawy Prusa zawiera następujące filmy:

Warszawa czasu zmiany (prof. Ewa Paczoska)
Rozwój transportu w XIX wieku (dr Agnieszka Bąbel)
Nieczystości warszawskie (dr Włodzimierz Pessel)
Powstanie Styczniowe (prof. Grażyna Borkowska)
Spirytyzm (prof. Marek Pąkciński)
Aleksander Głowacki (dr Bartłomiej Szleszyński)
Prus, nauka i religia (prof. Marek Pąkciński)
Prus i Sienkiewicz (prof. Ewa Paczoska)
Milion twarzy Wokulskiego (prof. Ewa Paczoska)
Warszawa, której nie ma (W ‘Lalce’) (prof. Ewa Paczoska)
Kim był Ignacy Rzecki? (prof. Barbara Bobrowska)
Warszawa-Paryż-Londyn-Petersburg (dr Bartłomiej Szleszyński)
Kobiety Wokulskiego (prof. Grażyna Borkowska)
Sztuka czasów Prusa (dr Konrad Niciński)

Z zamieszczonych na płycie materiałów można się również dowiedzieć m.in. jak w ciągu XIX wieku Warszawa rozszerzała swoje granice, jak rozbudowywał się w niej przemysł oraz co Bolesław Prus pisał o transporcie i kwestiach higieniczno-wodociągowych.

Koncepcja merytoryczna, konepcja audiowizualna, scenariusz: Bartłomiej Szleszyński, Konrad Niciński, Kamila Tuszyńska

Projekt graficzny: Katarzyna Stanny