W Belwederze zostały zaprezentowane pierwsze tomy serii „Corpus Philosophorum Polonorum”

20.03.2017
1 minuta
W 2016 r. NCK wydala we współpracy z  Fundacją Augusta hr. Cieszkowskiego pierwszych 6 tomów serii wydawniczych: "Corpus Philosophorum Polonorum" oraz "Korpus Filozofii Polskiej. Przekłady". O serii mówił Dyrektor NCK, dr hab. Rafał Wiśniewski, w czasie debaty w Belwederze, która odbyła się 14 marca. 
 
rozprawa
rozprawa
Projekt zakłada wydanie łącznie 32 dzieł prezentujących osiągnięcia dawnej myśli filozoficznej w Polsce. Jego celem jest opracowanie dorobku polskiej myśli filozoficznej oraz umożliwienie badaczom, zarówno w Polsce jak i na świecie, zapoznanie się z naszym dziedzictwem kulturowym, wcześniej niedostępnym i nieobecnym w światowych badaniach nad dawną kulturą europejską. Istotnym, także dla polskich humanistów i odbiorców, stanie się fakt dostępności polskich przekładów tych tekstów, które dotychczas znane były jedynie wąskiemu gronu specjalistów.
 
Serię swym patronatem objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Wydawnictwa dostępne w e-księgarni NCK:
Rozprawa o osobie
„Wyjaśnienie racji dzieł Bożych”