Zarządzanie w Kulturze

Kadra Kultury

Szkolenia w cyklu „Zarządzanie w kulturze”  przygotowują pracowników sektora kultury do efektywnego zarządzania instytucjami i projektami kulturalnymi.

Temat szkolenia

Termin

Savior-vivre dla menedżerów kultury

16-18 kwietnia

Social Media Video - czyli wideo w promocji instytucji kultury 16 kwietnia

Zarządzanie zespołem w instytucji kultury. Metody przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji

7-9 maja

Reklama na Facebooku od A do Z - szkolenie dla instytucji kultury 21 maja

Zarządzanie zespołem w instytucjach kultury - część I. Umiejętności lidera

18-20 czerwca

Tworzenie oferty programowej w oparciu o lokalne dziedzictwo materialne i niematerialne - część I. Mapowanie lokalnych zasobów 15 lipca
Tworzenie oferty programowej w oparciu o lokalne dziedzictwo materialne i niematerialne - część II. Archiwa społecznościowe 27 sierpnia
Tworzenie oferty programowej w oparciu o lokalne dziedzictwo materialne i niematerialne - część III. Projektowanie działań kulturalnych 24 września

Zarządzanie zespołem w instytucji kultury - część II. Rozwiązywanie konfliktów i sytuacji trudnych

22-24 października

Organizacja wystaw w instytucji kultury część I – perspektywa kuratorska 26 października

Szkolenie wspierające dla nowych dyrektorów instytucji kultury

5-7 listopada

Zarządzanie zespołem w instytucji kultury - część III. Metody przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji

12-14 listopada

Organizacja wystaw w instytucji kultury część II – aspekty techniczne i dostępność ekspozycji 26 listopada