Kultura bez wyjątku

Kadra Kultury

W roku 2017 rozpoczynamy nowy cykl szkoleń z zakresu projektowania oferty kulturalnej. Punktem wyjścia dla każdego szkolenia będzie konkretna grupa odbiorców.

Pierwszy blok tematyczny poświęcimy osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności, by w drugim skupić się na grupach wiekowych. Jak umożliwić i wspierać aktywne uczestnictwo członków tych grup? Jak uwzględniać ich różnorodne potrzeby i potencjały? Jak budować wspólnotę? Gdzie szukać informacji, inspiracji, partnerów oraz wsparcia dla swoich działań?

 

I blok tematyczny: Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności

Zgodnie z ratyfikowaną w 2012 roku Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, państwo - a więc między innymi instytucje publiczne - ma obowiązek zapewnić osobom niepełnosprawnym pełen dostęp do kultury. Blok jest zaproszeniem do refleksji nad skuteczną komunikacją, udostępnianiem kultury i włączaniem osób z niepełnosprawnością w program działań podmiotów kultury. Szkolenia stanowią wprowadzenie dla instytucji kultury, które nie pracowały dotychczas z tą grupą odbiorców. Uwzględniają specyfikę danej grupy, jej potrzeby i możliwości, potencjalne trudności oraz bariery we współpracy, dostępie do kultury i uczestnictwie. W programie szkoleń znajdą się: wizyty studyjne, spotkania z twórcami kultury, prezentacja przykładowych działań włączających oraz przegląd instytucji i organizacji, które można zaprosić do współpracy przy tworzeniu oferty dla osób z  niepełnosprawnością.

Adresaci szkoleń:

 • pracownicy instytucji kultury, którzy chcieliby włączyć osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności w swoje działania kulturalne
 • animatorzy i edukatorzy, którzy pracują z różnorodnymi społecznościami i chcą uwzględniać w swoich działaniach potrzeby i twórczość wszystkich ich członków.
 • praktycy, zainteresowani kulturą włączającą, którzy do tej pory nie pracowali z osobami z niepełnosprawnością.

Uczestnicy szkoleń:

 • poznają charakterystykę i specyficzne potrzeby osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
 • dowiedzą się, co pozwala na skuteczną komunikację z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
 • poznają przykładowe narzędzia i techniki, które umożliwiają udostępnianie kultury osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
 • poznają przykłady konkretnych działań kulturalnych zrealizowanych przez, z lub dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
 • spotkają twórców i ekspertów z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
 • odwiedzą instytucje, których działania angażują osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
 • dowiedzą się, jakie dokumenty zobowiązują instytucje kultury do udostępniania kultury osobom z niepełnosprawnością oraz gdzie szukać informacji o różnych rodzajach i stopniach niepełnosprawności,
 • dowiedzą się, z jakimi instytucjami i organizacjami można nawiązać współpracę przy projektowaniu takich działań.

 

Liczba uczestników każdego szkolenia: 20 osób.

Koszt szkolenia dla uczestnika: 369 zł brutto / 300 zł netto

Rekrutacja:

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić każdorazowo wypełnić formularz rekrutacyjny aktywny na około 5 tygodni przed danym szkoleniem. Informacje o aktualnych rekrutacjach znajdą Państwo TU lub pod linkami w tabeli poniżej.

Informujemy, że w przypadku dużej liczby chętnych:

 • pierwszeństwo będą mieli uczestnicy poprzednich szkoleń w cyklu
 • w  drugiej kolejności pierwszeństwo będą mieli pracownicy domów i centrów kultury
 • NCK będzie prosił instytucje o oddelegowanie jednego pracownika.

Dodatkowym kryterium naboru będzie kolejność zgłoszeń.  

Koszt udziału w całym bloku tematycznym:

Cykl "Kultura Bez Wyjątku" stanowi spójną całość i chcemy zachęcić Państwa do udziału we wszystkich spotkaniach. Dla uczestników, którzy wezmą udział w trzech pierwszych szkoleniach, koszt czwartego spotkania wynosi 50% ceny, a więc 150 zł netto / 165 zł brutto. Zniżka dotyczy zarówno osób indywidualnych, jak i instytucji, które mogą oddelegować na poszczególne szkolenia różnych pracowników. 

Harmonogram szkoleń:

Temat szkolenia Liczba uczestników Termin szkolenia               
Włączanie w działania kulturalne osób niewidomych i głuchoniewidomych – wprowadzenie 20 10 - 12 kwietnia 2017 r.
Włączanie w działania kulturalne osób z dysfunkcją słuchu - wprowadzenie 20 24 – 26 kwietnia 2017 r.
Włączanie osób z niepełnosprawnością ruchu w działania kulturalne - wprowadzenie 20 5-7 czerwca 2017 r.
Włączanie  osób z niepełnosprawnością intelektualną, spektrum autyzmy i Zespołem Downa w działania kulturalne - wprowadzenie 20

29 - 31 maja 2017 r.

 


 

 

 

II blok tematyczny: Różne grupy wiekowe

W ubiegłym roku dwa szkolenia poświęciliśmy metodyce pracy z młodzieżą i seniorami. W tym roku planujemy rozszerzyć ofertę o projektowanie działań dla dorosłych, dzieci i całych rodzin. O czym warto pamiętać przy projektowaniu i promowaniu dla nich oferty? Jak skutecznie zaangażować konkretną grupę wiekową? Jak inicjować i wspierać działania międzypokoleniowe? Szkolenia mają z jednej strony dostarczyć uczestnikom inspiracji, a z drugiej - umożliwić wymianę doświadczeń i spełnić rolę superwizji i rozmowy o sytuacjach trudnych. 

Adresaci szkoleń:

 • pracownicy instytucji kultury, którzy prowadzą projekty lub programy skierowane do i współtworzone przez daną grupą wiekową.
 • animatorzy, którzy chcą się podzielić swoimi refleksjami i znaleźć odpowiedź na pytania wynikające z doświadczenia z pracy z daną grupą.

 

Liczba uczestników każdego szkolenia: 20 osób.

Koszt szkolenia dla uczestnika: 369 zł brutto / 300 zł netto

Rekrutacja: Rekrutacja odbywa się poprzez wypełnienie formularza i rozpoczyna na około pięć tygodni przed rozpoczęciem szkolenia. 

 

Harmonogram szkoleń

Temat szkolenia                         Liczba uczestników Termin szkolenia      
Projektowanie działań międzypokoleniowych i oferty kulturalnej dla rodzin. Studium przypadku. Wizyta studyjna w Parku Dzieje 20 20-23 lipca 2017 roku
Projektowanie oferty kulturalnej dla dzieci 20 25-27 września 2017 roku
Projektowanie oferty kulturalnej dla dorosłych 20 2-4 listopada 2017 roku