Projekty Kadry Kultury

Kultura bez wyjątku

 

W roku 2017 rozpoczynamy nowy cykl szkoleń z zakresu projektowania oferty kulturalnej. Punktem wyjścia dla każdego szkolenia będzie konkretna grupa odbiorców.

Kultura bez wyjątku

Ogólnopolska Giełda Projektów

 

Ogólnopolska Giełda Projektów to coroczne wydarzenie Narodowego Centrum Kultury, skierowane do wszystkich aktywnych przedstawicieli sektora kultury.

Ogólnopolska Giełda Projektów

Pracuj w kulturze

 

Projekt Pracuj w kulturze powstał w odpowiedzi na potrzebę wyodrębnienia specyficznego obszaru na rynku zatrudnienia, jakim jest praca w sektorze kultury.

Pracuj w kulturze

Staże w instytucjach kultury

 

Program umożliwia studentom i absolwentom zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego, a organizacjom pozyskanie członków do swoich zespołów.

Staże w instytucjach kultury

Webinaria NCK

 

Zależy nam na tym, aby wszyscy pracownicy sektora kultury mieli możliwość podnoszenia swoich kompetencji, a także aby te kompetencje były podnoszone w jak najbardziej kompleksowy sposó!

Webinaria NCK

Wolontariat w kulturze

 

Wierzymy, że wolontariat wpływa na rozwój instytucji, wzbogacając jej ofertę kulturalną, a jednocześnie – wzmacnia kompetencje wolontariuszy i przynosi satysfakcję!

Wolontariat w kulturze

Wsparcie amatorskiego ruchu artystycznego

 

Cykl szkoleniowy w formie kursów doskonalenia zawodowego i warsztatów artystycznych skierowany do kadry instruktorskiej, która na co dzień działa w świetlicach, domach i centrach kultury.

Wsparcie amatorskiego ruchu artystycznego

Zaproś nas do siebie!

 

Zaproś nas do siebie! to projekt profesjonalizacyjny wspierający rozwój lokalnych instytucji kultury. 

Zaproś nas do siebie!