WEŹ UDZIAŁ W EUROPEJSKIM PROJEKCIE Z ZAKRESU ROZWOJU PUBLICZNOŚCI

17.05.2017
4 minuty

Weź udział w międzynarodowym projekcie CONNECT, finansowanym przy wsparciu programu Erasmus Plus Komisji Europejskiej. Tematem projektu są relacje organizacji kulturalnych z publicznością. CONNECT ma na celu zbliżyć do siebie obszary związane z nauczeniem na poziomie akademickim oraz praktykami rozwoju zawodowego w sektorze kultury. Działanie to ma przyczynić się do promocji najlepszych metod pracy oraz systemowego wzmacniania ROZWOJU PUBLICZNOŚCI (ang. Audience Development). 

puste krzesła na widowni
puste krzesła na widowni

Już dziś można śledzić informacje dotyczące przedsięwzięcia. Do końca 2019 roku w ramach projektu zorganizowane zostaną m.in. cykle szkoleniowe dla praktyków, kursy akademickie, szkoły letnie oraz międzynarodowe konferencje.

Poniżej znajduje się link do ankiety skierowanej do praktyków z obszaru kultury w całej Europie, zarówno tych związanych z organizacjami kulturalnymi, jak i pracujących niezależnie (np. jako doradcy czy wolni strzelcy). Jej wypełnienie zajmuje około 5 minut. Ci z Państwa, którzy wezmą udział w badaniu, otrzymają możliwość dołączenia do grona osób na bieżąco informowanych o ofercie darmowego uczestnictwa w wydarzeniach realizowanych w ramach CONNECT.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ

Wyniki badania posłużą międzynarodowemu zespołowi do lepszego zaprojektowania programu edukacyjnego z zakresu rozwoju publiczności oraz pozwolą dostosować go do różnych kontekstów lokalnych w krajach objętych projektem.

 

„CONNECTING AUDIENCES: European Alliances for Education and Training in Audience Development” to 3-letni projekt wspierający innowacyjną współpracę między uniwersytetami i rynkiem pracy w obszarze kultury w Europie.

Tematem projektu są relacje organizacji kulturalnych z publicznością. U podstaw przedsięwzięcia leży europejski oraz międzysektorowy transfer wiedzy i wzmacnianie kompetencji praktyków, absolwentów i studentów kierunków studiów w tym obszarze. W skład międzynarodowego zespołu weszło 54 badaczy, nauczycieli akademickich oraz szkoleniowców reprezentujących uniwersytety oraz organizacje eksperckie w 5 krajach UE: Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Danii i Polski. W ramach współpracy zaprojektują oni m.in. program dydaktyczno-szkoleniowy (tzw. Twin-track programme) w zakresie rozwoju publiczności. Obejmie on zarówno studentów kierunków nawiązujących do zarządzania w kulturze jak i praktyków, dla których nowa wiedza i umiejętności mogą być użyteczne w ich codziennej pracy. Program będzie oparty o interdyscyplinarne moduły treningowe wykorzystujące zarówno formalne jak i nieformalne metodologie nauczania. W ramach projektu zorganizowane zostaną kursy akademickie, cykle szkoleniowe dla praktyków, szkoły letnie oraz międzynarodowe konferencje. Szacuje się, że do końca 2019 roku z różnorodnej oferty programowej skorzysta łącznie do pół tysiąca osób.

Polski zespół, w skład którego weszli pracownicy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Nauk Społecznych oraz Regionalne Obserwatorium Kultury UAM) oraz Miasta Stołecznego Warszawa, podejmie współpracę z należącymi do grupy najbardziej uznanych i kompetentnych ośrodków w Europie specjalizujących się w tematyce zarządzania organizacjami w sektorze kultury. Są to: Universidad de la Iglesia de Deusto (Hiszpania), Goldsmiths’ University of London (Wielka Brytania), Fondazione Fitzcarraldo (Włochy), The Audience Agency (Wielka Brytania), Center for Kunst & Interkultur (Dania), Asimétrica (Hiszpania), Melting Pro Learning (Włochy), ENCATC Network (Belgia).

Kontakt: Piotr Firych, piotr.firych@amu.edu.pl, tel. +48 532 289 417