Przedłużenie zakończenia terminu naboru do Programu NCK - KULTURA-INTERWENCJE

13 kwietnia 2013

UWAGA! Termin zakończenia naboru do programu NCK - Kultura - Interwencje został przedłużony do dnia 2 kwietnia 2013 r.

Celem strategicznym pilotażowej edycji programu Narodowego Centrum Kultury Kultura – Interwencje jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

I nabór do 31 marca 2013

Koncepcja programu jest oparta na założeniu, że uczestnictwo w kulturze sprzyja podnoszeniu kompetencji społeczeństwa, tworzeniu warunków do rozwijania aktywności twórczej i przygotowaniu obywateli do aktywnego udziału w różnych formach życia społecznego.

O wsparcie w ramach programu Kultura – Interwencje ubiegać mogą się zarówno samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych przez Ministra oraz jednostki samorządu terytorialnego), jak i organizacje pozarządowe.

Szczegółowych informacji udzielają w godz. 10.00-14.30. Małgorzata Gaduła-Zawratyńska (tel. 22 21 00 156, e-mail: mgadula@nck.pl) Anna Jermacz (tel. 22 21 00 136, e-mail: ajermacz@nck.pl)

ZŁÓŻ WNIOSEK

 

UWAGA! Wziąwszy pod uwagę, że termin zakończenia naboru przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin naboru zostaje przedłużony do dnia 2 kwietnia 2013 r.

 

Źródło: NCK

Pobierz