Kultura Samorządowa 25+

29 maja 2015

Cykl debat „Kultura samorządowa 25+” będzie okazją do świętowania pięknego wieku jaki osiągnęła kultura samorządowa w Polsce. Jest w pełni rozkwitu swojej młodości. To dobry moment, żeby cieszyć się sukcesami samorządów na polu kultury, dzielić się pomysłami na prowadzenie mądrej polityki kulturalnej, a także szukać sposobów podnoszenia jakości działań tam gdzie są niesatysfakcjonujące.  

25 lat istnienia samorządu terytorialnego w Polsce, a zarazem okres transformacji systemowej, było czasem głębokich przemian
w dziedzinie polityki kulturalnej. Wiele obowiązków spoczywających do tej pory na barkach instytucji centralnych i podległych
im jednostek zostało przekazanych w 1990 roku samorządnym gminom, a w 1998 roku także powiatom i urzędom marszałkowskim.

Samorządy stoją dziś przed wyzwaniem równoważenia dwóch postaw – z jednej strony postrzegania kultury jako panaceum
i narzędzia m.in. do budowania kapitału społecznego, z drugiej zaś traktowania jej jako celu samego w sobie.

Projekt „Kultura Samorządowa 25+” zainaugurujemy spotkaniem w Lublinie, gdzie przyjrzymy się pozycji kultury w samorządzie terytorialnym, a także jej znaczeniu w tworzeniu i realizowaniu miejskich strategii rozwoju.

W Elblągu porozmawiamy o współpracy – zarówno tej międzyinstytucjonalnej, międzynarodowej jak i międzysektorowej. Pochylimy się nad możliwością współdziałania kultury i innych obszarów wchodzących w zakres kompetencji samorządów, takich jak edukacja, ład przestrzenny, pomoc społeczna czy współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Kongres Ruchów Miejskich w Gorzowie Wielkopolskim będzie świetną okazją do dyskusji o roli niezależnych animatorów, organizacji pozarządowych i wszystkich oddolnych inicjatyw w tworzeniu i rozwoju kultury, ale także w realizowaniu polityki kulturalnej.

Debata w Słupsku, która odbędzie się podczas Regionalnego Kongresu Kultury, dzięki obecności profesora Johna Holdena (City University, Londyn), da nam możliwość przyjrzenia się zarówno roli instytucji w kulturze, które tworzą swoisty ekosystem, jak i kultury w społeczeństwie.

Konferencja „Kultura i rozwój. Innowacyjne miejskie polityki kulturalne” zaplanowana we Wrocławiu pozwoli nam na spojrzenie na kulturę jak na lustro, w którym odbijają się przemiany, jakich doznaje współczesne społeczeństwo na skutek różnorodnych impulsów: ekonomicznego, technicznego, geopolitycznego, demograficznego, ekologicznego.

Podczas grudniowego spotkania w Warszawie spróbujemy dokonać podsumowania obejmującego zarówno rok jubileuszu jak
i dwadzieścia pięć lat działania kultury samorządowej.

Powiązane arykuły