Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Programy


 

Ojczysty dodaj do ulubionych

Kształtowanie świadomości językowej Polaków i propagowanie dbałości o poprawność polszczyzny to podstawowe cele nowej kampanii społeczno-edukacyjnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ojczysty – dodaj do ulubionych”, objętej honorowym patronatem Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego. Organizatorami kampanii są Narodowe Centrum Kultury i Rada Języka Polskiego.

Kurs na Kulturę

Program Kurs na Kulturę skierowany jest do studentów, absolwentów kierunków humanistycznych i artystycznych oraz młodych pracowników naukowych. Oferta programu obejmuje staże w instytucjach kultury, szkolenia dla stażystów, studia podyplomowe oraz konkurs na najlepszą pracę doktorską.

 

 

Kadra Kultury

Program Kadra Kultury skierowany jest do menadżerów, animatorów i pracowników instytucji kultury pragnących doskonalić swoje kompetencje zawodowe. Program oferuje szkolenia z udziałem polskich i międzynarodowych ekspertów, kursy kwalifikacyjne oraz doradztwo dla instytucji i organizacji pozarządowych działających w sektorze kultury.

 

 

Obserwatorium Kultury

Obserwatorium Kultury to projekt poświęcony badaniom, statystyce kultury, ekonomii kultury, przemysłom kultury, przemysłom kreatywnym i polityce kulturalnej. Wiemy, że problem racjonalnego podejmowania decyzji w sytuacji, kiedy pozostające do dyspozycji zasoby finansowe i materialne są ograniczone, zaś cele trudno mierzalne i oparte na często kontrowersyjnych badaniach jakościowych, jest bardzo istotny. Poprzez Obserwatorium Żywej Kultury - budujemy system informacji o kulturze oparty na badaniach i statystyce kultury. Tworzymy sieci polskich obserwatoriów kultury, które mają za zadanie monitorować kulturę w ujęciu centralnym, a w przyszłości regionalnym (Regionalne Obserwatoria Kultury). Wszystkie dane prezentowane są na mapie w portalu Moja Polis. Inicjujemy, prowadzimy i wspieramy projekty badawcze nad sektorem kultury.

 

Śpiewająca Polska

Program Narodowego Centrum Kultury skierowany do dzieci i młodzieży, by przez śpiew mogli rozwijać swoją emocjonalność, wrażliwość estetyczną, czerpać satysfakcję ze wspólnego śpiewania. „Śpiewająca Polska” wspiera rozwój chórów szkolnych, upowszechnianie śpiewu poprzez dofinansowanie:
- godzin lekcyjnych z chórem
- organizacji działalności zespołów chóralnych
- opieki metodycznej nad chórami i dyrygentami
Operatorem Programu jest Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans.

Platforma Kultury

Platforma Kultury - www.platformakultury.pl to stworzony przez Narodowe Centrum Kultury interaktywny portal poświęcony kulturze i edukacji kulturalnej będący kompendium wiedzy o sektorze kultury, edukacji kulturalnej i animacji kultury.

 

Dom Kultury Plus

Program Dom Kultury+ jest skierowany do domów kultury w całej Polsce. Jego celem jest m.in. poszerzanie dostępu do kultury, stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi współpracy i komunikacji, pobudzanie aktywności obywatelskiej w przestrzeni kultury oraz kreowanie warunków sprzyjających nowoczesnej edukacji kulturalnej i artystycznej. W ramach programu, w latach 2010–2011, realizowane były zadania mające na celu wsparcie rozwoju kompetencji pracowników domów kultury oraz działań programowych w domach kultury. Edycja Programu zrealizowana w 2012 roku pn. Program Dom Kultury+. Edukacja Artystyczna miała na celu zwiększanie kompetencji artystycznych dzieci i młodzieży poprzez współpracę domów kultury ze szkołami. Nowa edycja Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2013 skierowana jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. NCK jest również operatorem Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Rozwój Infrastruktury Kultury – Priorytet 3 – Infrastruktura Domów Kultury.

Wschód Kultury

Wschód Kultury to nowa forma współpracy kulturalnej miast Polski Wschodniej z krajami Partnerstwa Wschodniego. Po raz pierwszy na taką skalę trzy miasta – Białystok, Lublin, Rzeszów odkrywają nowe możliwości współdziałania środowisk na rzecz obiegu kultury ponad granicami, wymiany artystycznej i kulturalnej, mobilności artystów i dzieł. Projekt powstał dzięki zaangażowaniu środowisk twórczych i samorządów wschodniej Polski, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury.

Mapa Kultury

Portal Mapa Kultury www.mapakultury.pl to interaktywna mapa Polski, utworzona z wizytówek ciekawych miejsc, interesujących wydarzeń i ludzi wartych pamięci. Jest zaproszeniem pasjonatów kultury do zamieszczania informacji o ciekawostkach, historiach oraz wydarzeniach, które kształtują tożsamość danego miejsca.

 

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność jest wspólną inicjatywą Polski, Niemiec, Słowacji i Węgier ukierunkowaną na zachowanie pamięci o reżimach totalitarnych XX wieku oraz ich ofiarach. W programie uczestniczą instytucje naukowe z krajów sieci wyznaczone przez właściwych dla nich ministrów. Realizują one zarówno projekty własne, jak i świadczą pomoc dla przedsięwzięć proponowanych przez inne podmioty, których tematyka związana jest z ideą Sieci. Są to przede wszystkim publikacje naukowe, konferencje, spotkania, oraz działania edukacyjne. Przy Narodowym Centrum Kultury działa Sekretariat Sieci, który sprawuje rolę koordynującą działania sieci w poszczególnych krajach, jak również realizuje projekty własne.

Kordegarda

Kordegarda - galeria prowadzona przez Narodowe Centrum Kultury, celem jej działania jest nie tylko prezentacja prac artystycznych, ale również prowadzenie działalności edukacyjnej wpisanej w kontekst życia społecznego.

 

 

 

 

 

Kongres Kultury Polskiej

Obrady Kongresu Kultury Polskiej w 2009 r. były okazją do poszukiwania odpowiedzi na pytania o polską kulturę w dwudziestolecie transformacji społecznej i ustrojowej. Teraz obserwujemy efekty debaty pokongresowej. Strona internetowa www.kongreskultury.pl była wsparciem dla Kongresu. Dzięki niej znacznie zwiększyło się grono osób zaangażowanych w obrady. Nie bez znaczenia była transmisja z tego wydarzenia prowadzona na żywo oraz interaktywny charakter forów dyskusyjnych e-Kongresu, możliwość zamieszczania komentarzy w działach merytorycznych strony czy dostępność materiałów multimedialnych. Nadal szczególnie dużą popularnością ciszy się cykl „Ikony kultury” prezentujący dorobek artystów polskich w ostatnich dwóch dekadach, kalendarium kultury polskiej oraz słownik terminów z zakresu zarządzania kulturą.

Kultura Współczesna

Kultura Współczesna jest czasopismem naukowym ukazującym się od 1993 r. Poświęcone jest najbardziej aktualnym zagadnieniom z obszaru kultury i nauk o kulturze. Jako forum wymiany myśli i dyskusji wykracza poza Akademię. Partnerem merytorycznym NCK jest Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze