promocja
Galeria Narodowego Centrum Kultury Kordegarda, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, Warszawa

Skuteczna promocja projektów kulturalnych. Wykorzystanie repozytoriów poprojektowych

Środa, 23-08-2017 - Poniedziałek, 04-09-2017
Galeria Narodowego Centrum Kultury Kordegarda, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, Warszawa

Zapraszamy do udziału w szkoleniu jednodniowym, które odbywa się w ramach cyklu poświęconemu promocji projektów kulturalnych.

W tym roku proponujemy Państwu udział w czterech szkoleniach dotyczących tematu promocji, ale w różnych jego aspektach:

  • 28 marca - Przegląd narzędzi internetowych
  • 24 kwietnia - Drukowane materiały informacyjne i reklamowe
  • 11 września - Współpraca instytucji kultury z mediami
  • 18 września - Wykorzystanie repozytoriów poprojektowych 

Szkolenia stanowią spójny cykl, jednak udział we wszystkich szkoleniach nie jest obligatoryjny - możliwe jest uczestnictwo w pojedynczych spotkaniach.

Rekrutacja na każde szkolenie prowadzona jest oddzielnie. 

Koszt każdego ze szkoleń w cyklu wynosi 100 zł netto + 23% VAT (brutto: 123,00 zł). 

Dla kogo jest to szkolenie:

  • pracownicy instytucji kultury
  • pracownicy wydziałów kultury i promocji jednostek samorządu terytorialnego
  • animatorzy kultury organizujący projekty kulturalne i społeczno-kulturalne oraz te z zakresu edukacji artystycznej i kulturalnej
  • pracownicy bądź członkowie organizacji pozarządowych mających w statucie uwzględnione cele i sposoby ich realizacji dotyczące działań kulturalnych bądź edukacji artystycznej

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest poszerzenie kompetencji potrzebnych do wykorzystywania materiałów poprojektowych w promocji projektów kulturalnych i instytucji.

W czasie spotkania wspólnie zastanowimy się m.in. nad następującymi zagadnieniami:

- jak i dlaczego promować efekty projektu po jego zakończeniu? Planowanie strategii promocji projektu i wykorzystania w niej dokumentacji (łącznie z promocją efektów projektu), bazy danych, raporty prasowe;

- w jakiej formule i dlaczego warto udostępniać materiały, które powstały podczas realizacji projektów?

- remiks, recykling, inspiracja, re-use - panowanie strategii promocji oraz programu merytorycznego instytucji w oparciu o zasoby/historię i artefakty/repozytoria minionych projektów;

- długość i jakość życia internetowych stron/profili poprojektowych;

- wykorzystywanie dokumentacji zgodnie z prawem;

- wykorzystywanie historii relacji w budowaniu efektywnej relacji ze sponsorami – perspektywa fundraisingowa;

- animowanie i udostępnianie zbiorów cyfrowych publiczności;

- archiwizacja treści publikowanych przez instytucję w mediach społecznościowych;

- sposoby na zwiększenie dostępności materiałów poprojektowych.

Metody i narzędzia:

Prezentacja multimedialna, Case study – studium przypadku, flipchart, praca w grupach, ćwiczenia indywidualne.

Termin: 18 września

Godziny: 9.00 - 16.00 

Miejsce szkolenia: Galeria Narodowego Centrum Kultury Kordegarda, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, Warszawa

Prowadzący: Joanna Tabaka, Marcin Wilkowski

Ilość miejsc: 15 

Rekrutacja: kolejność zgłoszeń jest jedynym kryterium naboru. 

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić FORMULARZ REKRUTACYJNY, który dostępny będzie w dniach 23 sierpnia - 4 września 2017 r. 

Osoby zakwalifikowane na szkolenie poinformujemy mailowo 5 września (wtorek). 

Koszt

100,00 PLN + 23% VAT (brutto: 123,00 zł) - cena obejmuje koszt: szkolenia, zimnego przekąsek podczas zajęć, materiałów szkoleniowych.

Wpłaty

Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu, które zostanie do Państwa przesłane przez koordynatorkę szkolenia.

Kontakt: Paulina Kobza-Prot, pkobza@nck.pl, (+48 22) 350 95 44

 

Pobierz