Szkolenia

Pracuj w kulturze

Więcej

Staże i szkolenia stażowe

Rewitalizacja jako wyzwanie dla animatora | 19-21.10.2016

Więcej

Warsztaty

Metody i narzędzia pracy z seniorami w animacji kultury | 7-9.11.2016

Więcej

Działaj wspólnie - współpraca międzysektorowa | 26-28.10.2016

Więcej

Projektowanie oferty instytucji kultury w oparciu o diagnozę | 4-6.11.2016

Więcej

Kalendarz szkoleń