Dobre praktyki / Realizacje

Dobre praktyki to katalog innowacyjnych projektów zrealizowanych przez domy kultury. Zebrane w dziale Realizacje przykłady działań w ramach programu Dom Kultury+ mogą stać się inspiracją dla innych samorządowych instytucji kultury (i nie tylko), które chcą czynnie uczestniczyć w życiu lokalnym i kreować postawę aktywności kulturalnej, otwartości na nowe idee i zjawiska kulturalno-społeczne.
z
Dotacje

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk

Projekt „Razem ku kulturze” Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk polegał na realizacji siedmiu inicjatyw w pobliskich wsiach. Zasadniczy cel realizacji dotyczył ...

Young Stage
Dotacje

ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach

„Ornontowice Nowych Idei” to projekt składający się z pięciu inicjatyw lokalnych. Jego celem było zaszczepienie w uczestnikach pasji, która pozwoli im wyjść poza ramy życia ...

galeria domu kultury w Rawiczu
Dotacje

Dom Kultury w Rawiczu

Podczas zadania "Pora na nowego animatora" udało się zrealizować pięć inicjatyw społecznych. Przedsięwzięcia miały na celu nawiązanie relacji partnerskich pomiędzy Domem Kultury ...

widownia domu kultury
Dotacje

Chorzowskie Centrum Kultury

Dzięki realizacji zadania "KULTURA NA WOLNOŚCI część 2" zrealizowano pięć inicjatyw i udało się wykorzystać ogromny potencjał osób i grup ze środowiska lokalnego. ...

przy stole dzieci na warsztatach  rękodzielniczych
Dotacje

Warsztaty Kultury w Lublinie

Celem realizacji sześciu inicjatyw w ramach zadania Laboratorium Sztuki Społecznej – Centrum było wzmocnienie zaangażowania Warsztatów Kultury w życie społeczności lokalnej, ...

budynek domu kultury w boguchwale
Dotacje

Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale

W ramach zadania "Zoom na Centrum – w działaniu" odbyło się siedem inicjatyw lokalnych, które zostały zaproponowane przez różne grupy mieszkańców. Dzięki ...

fontanna, a tle dom kultury w Łańcucie
Dotacje

Miejski Dom Kultury w Łańcucie

Celem realizacji projektu "MDK – Mieszkańcy Dla Kultury, Inicjatywy lokalne 2016" było nawiązanie współpracy z grupami niezaangażowanymi w życie kulturalne na terenie ...

kartki z kalifrafią na stole
Dotacje

Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie

Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie poprzez realizacje czterech inicjatyw lokalnych przyczynił się do zintegrowania mieszkańców oraz do odnalezienia wśród nich ...

słoiki na stole
Dotacje

Rzeszowski Dom Kultury

"Kultura jest dla ludzi" to projekt, dzięki któremu doszło do pogłębienia współpracy między mieszkańcami osiedli Miłocin oraz Budziwój, a filiami Rzeszowskiego ...

logo zadania - napis
Dotacje

Miejski Dom Kultury "Południe" w Katowicach

Na projekt "Kultura w samo »Południe«” złożyło się pięć inicjatyw lokalnych. Dzięki nim udało się rozbudzić aktywność społeczną mieszkańców oraz ...

budynek domu kultury w rykach
Dotacje

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach

"Kreatywni kulturalnie" to projekt, na który składa się sześć inicjatyw lokalnych. Głównym jego celem była poprawa komunikacji Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Rykach ...

białoprądnicki
Dotacje

Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki

Druga część zadania "Kultura na życzenie" Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki polegała na zrealizowaniu siedmiu inicjatyw lokalnych. Głównym celem było zacieśnienie ...