Dyrekcja NCK

autor: Joanna Rafał
16 stycznia 2017

Dyrektor

dr hab. Rafał Wiśniewski
(+48 22) 21 00 103

Zastępcy Dyrektora 

Eliza Dzwonkiewicz 
Za­stęp­ca Dy­rek­to­ra ds Współpracy Lokalnej
(+48 22) 21 00 103 
nck@nck.pl

Edward Chudzik 
Za­stęp­ca Dy­rek­to­ra ds. Projektów Kulturalnych i Administracji
(+48 22) 21 00 190 
nck@nck.pl

dr Mateusz Werner 
Zastępca Dyrektora ds. Badań i Strategii Kultury
(+48 22) 21 00 190
nck@nck.pl