Krasnystaw - potrzeby i zasoby kulturalne

RAPORT: DIAGNOZA POTRZEB I ZASOBÓW KULTURALNYCH MIESZKAŃCÓW KRASNEGOSTAWU

25 sierpnia 2017

Tytuł: Diagnoza potrzeb i zasobów kulturalnych mieszkańców Krasnegostawu

Autor: Krasnostawski Dom Kultury

Rok opublikowania: 2017

Opis: Zespół pracowników Krasnostawskiego Domu Kultury  przeprowadził diagnozę potrzeb i zasobów kulturalnych mieszkańców miasta Krasnystaw. Ich praca była wynikiem uczestnictwa w programie NCK „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017”. Zrealizowane w okresie 16 marca – 31 maja 2017 roku w ramach dwuetapowego projektu „Kultura z Wami!” badania diagnostyczne (ilościowe i jakościowe) miały pomóc ustalić m.in., czy mieszkańcy Krasnegostawu mają świadomość swojego uczestnictwa w kulturze, w jaki sposób w niej uczestniczą oraz w jakich miejscach na mapie swojego miasta widzą potencjał kulturotwórczy.

Punktem wyjścia do lektury raportu powinno być zapoznanie się ze „Strategią Rozwoju Krasnostawskiego Domu Kultury na lata 2011-2015”, w której poza informacjami o mieście Krasnystaw znajdziemy opis misji oraz celów Krasnostawskiego Domu Kultury.

Pierwszym działaniem przeprowadzonym w ramach projektu było objęcie diagnozą współorganizowanej przez KDK  imprezy – „Dni św. Patryka”. Celem było zapoznanie się z opinią uczestników przeprowadzanych wówczas warsztatów. Drugie badanie zostało przeprowadzone na uczniach dwóch krasnostawskich gimnazjów uczestniczących w warsztacie: „Limeryk o Krasnymstawie” (20 osób). Część diagnostyczna badania trwała około 30 minut.

Na przełomie marca i kwietnia organizatorzy  wzięli udział w 14 spotkaniach z gimnazjalistami oraz licealistami, w których łącznie wzięło udział 306 osób. Podczas spotkań posługiwano się metodami warsztatowymi, odpowiednio modyfikowanymi wraz z „rozwojem sytuacji”. Około dwudziestoosobowe grupy dzielono na mniejsze podgrupy i przed każdą z nich stawiano od czterech do pięciu problemów badawczych. Przeprowadzano również rozmowy z całą klasą, podczas których z różnym skutkiem poruszano kwestie związane z partycypacją w kulturze  oraz samym pojęciem „kultura”.

W kolejnych tygodniach realizacji projektu młodym mieszkańcom Krasnegostawu zaproponowano cykl warsztatów artystycznych, skonstruowanych tak, by ich realizacja pomogła pogłębić i doprecyzować  informacje uzyskane wcześniej. W „Narysuj dla nas komiks!” wzięło udział 8 osób w wieku od 8 do 35 roku życia. Plansze komiksowe, które powstały w ramach tej akcji zostały załączone do raportu i stanowią jego integralną część.

Kolejna propozycja wynikła z potrzeb zgłaszanych przez respondentów we wcześniejszych etapach realizowania projektu. Było to spotkanie hip-hopowe, w którym wzięło udział 15 osób w wieku 11-47 lat. Celem spotkania było stworzenie tekstu utworu hip-hopowego nawiązującego do stanu kultury w Krasnymstawie oraz kulturalnych potrzeb jego mieszkańców.  Powstały tekst oraz krótka jego analiza, również znalazły swoje miejsce w raporcie.

Z myślą o wszystkich mieszkańcach przeprowadzono także serię spotkań informacyjno-konsultacyjnych. Celem spotkań było przybliżenie idei programu „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne” oraz projektu „Kultura z Wami!” i  znalezienie odpowiedzi na pytanie, co zrobić, aby z oferty kulturalnej KDK korzystało więcej osób.

W dniach 29-30 kwietnia przeprowadzone zostało działanie pod nazwą „Dzika Scena”. Była to seria pięciu koncertów w starannie wybranych lokalizacjach. Intencją było zbadanie reakcji mieszkańców na eventy w miejscach dotąd nieanimowanych kulturalnie.

Ostatnim wydarzeniem przeprowadzonym w ramach badania było spotkanie warsztatowo-promocyjne „Włącz się!”. Jednym z przyświecających spotkaniu celów było namówienie mieszkańców Krasnegostawu do uczestnictwa w konkursie na najlepsze inicjatywy lokalne; innymi, sprawdzenie, czy mieszkańcy będą chcieli włączyć się w organizację plenerowego wydarzenia kulturalnego oraz przybliżenie obecnym na spotkaniu pojęcia „przemysłów kreatywnych”.  Spotkanie zakończyło się na wspólnej produkcji ozdób, które miały zostać wykorzystane podczas wspomnianego wyżej wydarzenia. W spotkaniu wzięło udział 16 osób w przedziale wiekowym 15-43 lata.

W raporcie odnajdziemy również krótką analizę ankiety skierowanej do wszystkich mieszkańców Krasnegostawu. Dane ilościowe uzupełniają opisane we wcześniejszej części raportu wnioski z przeprowadzonych badań ilościowych.  Wykorzystano w tym celu ankiety kwestionariuszowe (papierowe, jak i w wersji online). Twórcom badania udało się zebrać 151 wypełnionych ankiet tradycyjnych. Niedbały sposób ich uzupełnienia oraz brak odpowiedzi na wszystkie pytania znacząco utrudnił ich analizę. Nie udało się też zbadać tym sposobem  potrzeb kulturalnych osób starszych. Zebrano jedynie 23 ankiety wypełnione przez osoby powyżej 26 roku życia. Z tego powodu twórcy badania zdecydowali się na opublikowanie w raporcie jedynie danych z internetowej wersji formularza, wypełnionej (w całości lub częściowo) przez 97 osób.

Warto też zwrócić uwagę, że twórca raportu w podsumowaniu podkreśla, iż przygotowaną przez KDK diagnozę należy traktować jedynie jako „przyczynek do dalszych, szczegółowych badań”, które jego zdaniem powinny zostać przeprowadzone przez specjalistów w tej dziedzinie. 

Zasięg: Polska (woj. łódzkie)

Język: polski

Słowa kluczowe: Krasnystaw, Krasnostawski Dom Kultury, Kultura z Wami, społeczność lokalna, partycypacja

Pobierz