Patronaty medialne

RAPORT: POLITYKA PATRONATÓW MEDIALNYCH W OPINIACH PRZEDSTAWICIELI MEDIÓW I PODMIOTÓW KULTURY

23 sierpnia 2017

Tytuł: Polityka patronatów medialnych w opiniach przedstawicieli mediów i podmiotów kultury

Autor: Question Mark Biuro Badań Społecznych

Rok opublikowania: 2017

Opis: Główną ideą ogólnopolskiego badania przeprowadzonego przez Biuro Badań Społecznych Question Mark na zlecenie Obserwatorium Kultury przy Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku oraz na potrzeby konferencji „Marketing w kulturze” było prześledzenie współpracy na linii media ‑ podmioty kultury. Scenariusz badania miał pomóc określić podejmowane formy tej współpracy. Analiza materiału ilościowego zebranego w 2017 roku w okresie 7 lutego – 10 marca pozwoliła przyjrzeć się im bliżej oraz ustalić stosunek badanych grup do narzędzia, jakim jest patronat medialny, wiązane z nim cele oraz skuteczność ich realizacji, a także kryteria decydujące o jego przyznawaniu oraz stopień trudności jego pozyskania.

Badanie o charakterze ilościowym przeprowadzone zostało metodą CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview) – wspomagane komputerowo wywiady telefoniczne. W sumie przeprowadzono 403 wywiady (103 z przedstawicielami mediów i 300 z pracownikami podmiotów kultury).

Pierwszą część raportu stanowi analiza badania ilościowego zrealizowanego z przedstawicielami mediów: pracownikami stacji telewizyjnych, rozgłośni radiowych, prasy oraz portali internetowych (64 ankiety telefoniczne z przedstawicielami mediów lokalnych lub regionalnych z każdego województwa – po co najmniej 4 wywiady – oraz 37 ankiet z przedstawicielami mediów ogólnopolskich), drugą – wyniki badania ilościowego przeprowadzonego z reprezentantami podmiotów kultury – „możliwie różnych” instytucji powiązanych z kulturą (próba nie była zrównoważona pod względem reprezentacji regionów w Polsce).

Materiał opisany w raporcie ukazał charakterystykę polityki przyznawania oraz ubiegania się o patronaty medialne. Obydwie grupy różnią oczekiwania. Okazało się, że patronat medialny jest narzędziem częściej praktykowanym przez media, niż podmioty kultury. Jest zatem domeną tych, którzy go udzielają i nie jest narzędziem priorytetowym dla tych, którzy mogą się o niego ubiegać. Raport kończą podsumowanie danych uzyskanych w procesie badawczym, wnioski i wskazania, gdzie można szukać pola do udoskonalenia tego narzędzia wzajemnej współpracy.

Zasięg: Polska

Język: polski

Słowa kluczowe: patronat medialny, media, podmioty kultury, istytucje kultury

Pobierz