żarówka

Raport: Otwarte innowacje na pograniczu przemysłów kreatywnych, nauki i biznesu

6 lipca 2017

Tytuł: Otwarte innowacje na pograniczu przemysłów kreatywnych, nauki i biznesu

Autorzy: Fish Ladder / Platige Image i PwC Polska

Rok wydania raportu: 2017

Opis: W raporcie omówiono przedsięwzięcia znajdujące się na styku sektorów kreatywnych, biznesu i nauki. Zdaniem autorów takie projekty budują najbardziej innowacyjne sektory gospodarki. Autorzy przyjrzeli się mechanizmom współpracy między firmami z branż kreatywnych a podmiotami z innych sektorów. Rozróżniono następujące modele projektów innowacyjnych:

  • CORPORATE VENTURING (inwestycja korporacji w prywatny biznes, charakteryzujący się wysokim potencjałem rozwoju i wartością dodaną dla firmy);
  • LABORATORIA INNOWACJI I AKCELERATORY (mechanizmy programów innowacji wewnętrznych);
  • PRZEMYSŁY KREATYWNE (najbardziej szerokie, ciągle redefiniowane pojęcie; odpowiadają za tworzenie nowych rynków, zarówno w oparciu o istniejący dorobek nauki, technologii i designu, jak i dopiero kształtujące się dziedziny);
  • PROJEKTY MOONSHOT (przedsięwzięcia skrajnie ambitne i wizjonerskie, stawiają na najbardziej wymagający model współpracy opierający się na osiągnięciach nauki, technologii, designu i kultury);
  • KULTUROTECH (kategoria produktów, usług i przeżyć, które powstają w wyniku współoddziaływania kultury, technologii i nauki).

Największą wartość raportu stanowi wybór studiów przypadków z całego świata – przykładów firm, które odniosły sukces dzięki innowacyjnym pomysłom. Wśród nich nie brakuje przykładów z Polski, np. kampania Allegro „Legendy Polskie” stanowi przykład skutecznego działania otwartej innowacji: ekspozycji marki szerokiemu gronu odbiorców oraz stworzenia jej wizerunku jako mecenasa odważnych, nieszablonowych pomysłów. W raporcie przedstawiono również rekomendacje prowadzenia innowacyjnych działań w zależności od wielkości i typu organizacji.

Język: polski

Zasięg: Polska

Słowa kluczowe: innowacje, przemysły kreatywne, projekt, model

Pobierz