RAPORT: STUDY ON AUDIENCE DEVELOPMENT. HOW TO PLACE AUDIENCES AT THE CENTRE OF CULTURAL ORGANISATIONS

07.07.2017
4 minuty

Tytuł: Study on audience development. How to place audiences at the centre  of cultural organisations

Autorzy: Alessandro Bollo, Cristina Da Milano, Alessandra Gariboldi, Chris Torch With the collaboration of Luisella Carnelli, Goran Lars Karlsson, Carla Schiavone, Natalie Georgadze.  

Raport dla Komisji Europejskiej; konsorcjum: Fondazione Fitzcarraldo, Culture Action Europe, ECCOM, Intercult

Rok wydania raportu: 2017

audiences
Fot. engageaudiences.eu audiences

Opis: W kwietniu 2017 roku opublikowano pierwsze pogłębione studium dotyczące obszaru praktyk w zakresie rozwoju publiczności (audience development) w organizacjach kulturalnych w Europie, przygotowane na zlecenie Komisji Europejskiej. Europejskie konsorcjum renomowanych instytucji zebrało dotychczasowe osiągnięcia w kształtowaniu wiedzy i praktyki w tym obszarze. Zespół ekspertów przygotował trzydzieści studiów przypadków w całej Europie, zestawił dostępną literaturę, przygotował wyjaśnienie kluczowych pojęć z tytułowego zakresu. Polską instytucją wybraną do międzynarodowego studium porównawczego był Teatr Łaźnia Nowa w krakowskiej Nowej Hucie.

Rozwój publiczności to strategiczne i interaktywne czynienie instytucji kultury (organizacji kulturalnej) bardziej dostępną dla publiczności, proces poszerzania i pogłębiania relacji z publicznością oraz jej różnicowanie. Obszar audience development stał się jednym z priorytetów programu „Kreatywna Europa” oraz przedmiotem uwagi i wyzwaniem dla wielu organizacji sektora kultury. Tytułowe pytanie: „Jak ulokować publiczność w centrum uwagi organizacji kulturalnej?” zostało potraktowane w raporcie jako pretekst do przyjrzenia się praktykom wybranych instytucji kulturalnych, centrów kultury, teatrów, muzeów, organizacji artystycznych. Mozaika przykładów z całej Europy stanowi doskonałą ilustrację dla głównego opracowania zbierającego dotychczasowe osiągnięcia teoretyczne oraz dane istotne dla europejskiego sektora kultury i europejskiej publiczności.

Audience development jest koncepcją działania, która należy obecnie do tematów najchętniej dyskutowanych w europejskich gremiach zajmujących się zagadnieniami polityk kulturalnych, edukacji kulturalnej, praktyk organizacji kulturalnych. W koncepcji opracowanej przez autorów raportu chodzi nie tyle o to, by zwiększać publiczność instytucji, sprzedawać więcej biletów wstępu, ile o to, by widz, zwiedzający, czytelnik, słuchacz rozwijali się razem z instytucją, w której przebywają, współtworzyli ją, propagowali, wzmacniali swoim zaangażowaniem, wzrastali razem z nią. Organizacja kulturalna zaangażowana w rozwój publiczności jest miejscem kierującym swoją uwagę i priorytety działania w stronę pojedynczego człowieka, który ma być świadomym gościem instytucji, zaangażowanym w jej rozwój oraz rozwój swoich kompetencji społecznych, estetycznych, etycznych, które spełniać będą potrzeby jednostek jako części społeczeństwa, wspólnoty wartości.

Język: angielski 

Zasięg: Europa

Słowa kluczowe: rozwój publiczności, instytucje kultury, Komisja Europejska, polityka kulturalna, angażowanie publiczności

Materiały do pobrania
Study on Audience Development