RAPORT: ROLA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU W AKTYWIZACJI KULTURALNEJ SENIORÓW

30.08.2017
2 minuty

Tytuł: Rola Uniwersytetów Trzeciego Wieku w procesie aktywizacji kulturalnej seniorów

Autor: ProVision Solutions

Rok wydania: 2016

Rola UTW w procesie aktywizacji kulturalnej seniorów
Rola UTW w procesie aktywizacji kulturalnej seniorów

Opis: Przygotowany przez ProVision Solutions oraz współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Obserwatorium Kultury 2016” raport jest głosem w publicznej debacie na temat aktywności seniorów.

Współautorami dokumentu są przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku, władze samorządowe i pozarządowe organizacje z całej Polski.

Celem badania było ustalenie, w jaki sposób można wspierać instytucje lub osoby, które chcą budować ruch senioralny oraz jakie czynniki utrudniają ich pracę i rozwój.

Jednoczesne zastosowanie analizy danych zastanych, analizy ilościowej oraz analizy jakościowej pozwoliło stworzyć możliwie najpełniejszy portret działalności UTW w Polsce.

Desk research (analiza danych zastanych) skupiony był wokół kontekstu społeczno-demograficznego. W 437 miejscowościach zidentyfikowano 538 UTW. Powstała baza, choć może być niepełna, w znacznej mierze pokrywa się z faktycznym stanem geograficznego rozproszenia UTW w Polsce. Najwięcej UTW znajduje się na terenie województwa mazowieckiego (12%), najmniej – w świętokrzyskim (2%) i podlaskim (2,8%). Większość z nich działa w miejscowościach mających do 50 tys. mieszkańców.

Badanie ilościowe przeprowadzono metodą CATI (wspomagane internetowo badania telefoniczne) z 352 Uniwersytetami Trzeciego Wieku.

Ze studentami wybranych Uniwersytetów przeprowadzono 22 indywidualne wywiady pogłębione i 10 zoginskowanych dyskusji grupowych. Przeprowadzono także rozmowy z osobami zaangażowanymi w działalność ruchu senioralnego oraz z przedstawicielkami dwóch największych organizacji parasolowych.  

W celu ustalenia jaka jest motywacja słuchaczy do korzystania z oferty UTW oraz jak aktywność ta wpływa na ich życie, przeprowadzono 10 grup fokusowych ze studentami. 

Zasięg: Polska

Język: polski

Słowa kluczowe: Uniwersytet Trzeciego Wieku, seniorzy, aktywizacja seniorów, Obserwatorium Kultury 2016, ruch senioralny