RAPORT: NATIONAL CLASSICAL MUSIC AUDIENCES. AN ANALYSIS OF AUDIENCE FINDER BOX OFFICE DATA FOR CLASSICAL MUSIC EVENTS 2014-2016

07.07.2017
2 minuty

Tytuł: National Classical Music Audiences. An analysis of Audience Finder box office data for classical music events 2014-2016 

Autor: Catherine Bradley, Consultant and the Data Team  (The Audience Agency)

Rok wydania raportu: 2017

piano
Fot. pixabay.com piano

Opis: „Audience Finder” to angielski program służący zbieraniu danych o publiczności i jej rozwijaniu. Ma umożliwiać instytucjom i organizacjom działającym w obszarze kultury dzielenie się wiedzą i korzystanie z niej. Gromadzone dane pozwalają przeprowadzać analizy i porównywać dane pomiędzy regionami, organizacjami i formami sztuki.

Opublikowany ostatnio przez Audience Agency raport prezentuje analizy danych ze sprzedaży biletów na wydarzenia związane z muzyką klasyczną. Dane dotyczą wydarzeń organizowanych na terenie Anglii pomiędzy rokiem 2014 a 2016 i pochodzą od 113 orkiestr, zespołów i sal koncertowych. Dotyczą łącznie 6989 wydarzeń. Najważniejsze pytania, na które odpowiedź znajdziemy w raporcie, dotyczą tego, jak różnicują się gusta, ile słuchacze muzyki poważnej wydają na bilety, jakie są zachowania związane z rezerwowaniem biletów, jakie panują trendy, jeśli chodzi o wielkość wydarzeń, oraz czy publiczność muzyki klasycznej się starzeje.

Do analiz, oprócz danych ze sprzedaży biletów, wykorzystana została segmentacja całej populacji Anglii pod względem uczestnictwa w kulturze: zachowań, postaw i preferencji. Dziesięć wyodrębnionych w badaniu segmentów dzieli się na trzy podstawowe grupy: zaangażowanych wysoko, średnio i nisko. Publiczność koncertów muzyki klasycznej należy w większości do segmentów z dwóch pierwszych grup. Co ważne, wyniki badań wskazują na znaczące różnice pomiędzy publicznością z Londynu i spoza stolicy.

Zebrane w raporcie dane mają być pomocne w kształtowaniu strategii instytucji i organizacji, w tym – w przyciąganiu młodych.

Zasięg: Wielka Brytania

Język: angielski

Słowa kluczowe: muzyka klasyczna, orkiestry, uczestnictwo w kulturze, publiczność, instytucje kultury, statystyka kultury, segmentacja