ARTYKUŁ: MENEDŻER CZY ARTYSTA? PROFIL ZAWODOWY I WYNAGRODZENIA DYREKTORÓW SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA DOLNYM ŚLĄSKU

07.07.2017
2 minuty

Tytuł: Menedżer czy artysta? Profil zawodowy i wynagrodzenia dyrektorów samorządowych instytucji kultury na Dolnym Śląsku, [w:] Alina Kulczyk-Dynowska i Piotr Laskowski [red.], Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, T. 41 (2)2017, Wałbrzych 2017, s. 75-83.

Autor: Paweł Kamiński

Wydawca: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu

Rok wydania: 2017

wrocław
Fot. flickr.com wrocław

Opis: Artykuł dotyczy sytuacji zawodowej dyrektorów samorządowych instytucji kultury na Dolnym Śląsku. Autor wykorzystał dwa źródła danych: ankietę internetową rozesłaną do dyrektorów oraz dane dostępne w Biuletynach Informacji Publicznej.  Do analiz wykorzystał 118 oświadczeń majątkowych. 

Na podstawie danych zastanych oszacowano udział kobiet wśród dyrektorów dolnośląskich instytucji kultury na 57,6%. Średni wiek dyrektora to 48 lat przy czym najmłodszy z nich ma lat 29. Niemal wszyscy uwzględnieni w badaniu dyrektorzy mają wyższe wykształcenie (największy odsetek z nich ma dyplom z zarządzania). Jeśli chodzi o wynagrodzenia, to przeciętna miesięczna pensja dyrektora dolnośląskiej samorządowej instytucji kultury wynosi 5 542 złotych brutto.

Jak konkluduje autor: "dyrektorzy samorządowych instytucji silnie identyfikują się ze swoimi instytucjami(...) Istotnym czynnikiem demotywującym do pracy w sektorze kultury jest poziom wynagrodzeń, zbyt niski w odczuciu większości dyrektorów w stosunku do kompetencji, zaangażowania oraz specyfiki pracy" (s. 81 i 82). 

Zasięg: Dolny Śląsk

Język: polski

Słowa kluczowe: samorządowe instytucje kultury, wynagrodzenia, sektor kultury, domy, ośrodki i centra kultury