Stenogramy '81

Stenogramy '81. 25 lat później. Materiał filmowy
Stenogramy '81

Stenogramy '81. 25 lat później. Materiał filmowy

Po 25 latach od pamiętnego strajku w 1981 r. uczestnicy negocjacji relacjonują przebieg wydarzeń od chwili zerwania rozmów do podpisania porozumienia.  Wspominają: Jacek Czaputowicz, Marcin ...

Stenogramy '81. Nagranie audio z 15-17 lutego 1981 roku. Wiec w auli Wydziału Filologicznego UŁ
Stenogramy '81

Stenogramy '81. Nagranie audio z 15-17 lutego 1981 roku. Wiec w auli Wydziału Filologicznego UŁ

Wyjście z sali ministra Górskiego uniemożliwiło sfinalizowanie negocjacji. Dochodzi niemal do zaprzepaszczenia wypracowanego dotychczas porozumienia. Obrady przenoszą się do Warszawy. ...

Stenogramy '81. Nagranie audio z 14 lutego 1981 roku
Stenogramy '81

Stenogramy '81. Nagranie audio z 14 lutego 1981 roku

Zainteresowani raz jeszcze przystępują do rozmów. Poruszane są punkty porozumienia, które według studentów  należy jeszcze przeredagować, sprawa rejestracji NZS-u i zapisu o wielości ...

Stenogramy '81. Nagranie audio z 13 lutego 1981 roku
Stenogramy '81

Stenogramy '81. Nagranie audio z 13 lutego 1981 roku

Strajk, trwający już 24 dni, ma się ku końcowi. Studenci uzależniają zakończenie strajków od uwzględnienia w porozumieniu kilku konkretnych, omawianych już postulatów. Spełnienie ...

Stenogramy '81. Nagranie audio z 12 lutego 1981 roku
Stenogramy '81

Stenogramy '81. Nagranie audio z 12 lutego 1981 roku

Dziewiąty dzień rozmów. Studenci proponują zredagowanie dwóch wcześniej uzgodnionych punktów i raz jeszcze omówienie trzech kwestii, które wciąż są kością niezgody pomiędzy stronami. ...

Stenogramy '81. Nagranie audio z 9 lutego 1981 roku
Stenogramy '81

Stenogramy '81. Nagranie audio z 9 lutego 1981 roku

Na początku minister Górski, po konsultacji z senatem oraz ludźmi ze świata nauki, prezentuje cztery propozycje w sprawach, które wcześniej uznano za rozbieżne. Po przerwie studenci ...

Stenogramy '81. Nagranie audio z 7 lutego 1981 roku
Stenogramy '81

Stenogramy '81. Nagranie audio z 7 lutego 1981 roku

Nowym prawnikiem uczestniczącym w obradach z ramienia Międzyuczelnianej Komisji Porozumiewawczej pod nieobecność Karola Głogowskiego zostaje Adam Wojciechowski. Do dyskusji włącza się ...

Stenogramy '81. Nagranie audio z 5 lutego 1981 roku
Stenogramy '81

Stenogramy '81. Nagranie audio z 5 lutego 1981 roku

Obrady rozpoczyna powrót do dyskusji o składzie kolegialnych organów władz uczelni. Omawiane są kwestie, które wcześniej, ze względu na brak porozumienia, weszły do tzw. protokołu ...

Stenogramy '81. Nagranie audio z 4 lutego 1981 roku
Stenogramy '81

Stenogramy '81. Nagranie audio z 4 lutego 1981 roku

Piąty dzień obrad rozpoczyna się od dyskusji o represjonowaniu za głoszenie poglądów politycznych. Omawiany jest casus braci Kowalczyków. Minister odmawia poparcia wniosku o powołanie komisji,...

Stenogramy '81. Nagranie audio z 3 lutego 1981 roku
Stenogramy '81

Stenogramy '81. Nagranie audio z 3 lutego 1981 roku

Do strajku dołącza Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Łodzi. Obie strony raz jeszcze, tym razem w znacznie bardziej szczegółowy sposób, wracają do tematu obowiązkowej służby wojskowej ...

Stenogramy '81. Nagranie audio z 31 stycznia 1981 roku
Stenogramy '81

Stenogramy '81. Nagranie audio z 31 stycznia 1981 roku

Obrady rozpoczynają się od omówienia postulatów dotyczących obowiązkowego szkolenia wojskowego. Następnie studenci poruszają sprawy dotyczące budżetu – chodzi przede wszystkim o ...

Stenogramy '81. Nagranie audio z 30 stycznia 1981 roku
Stenogramy '81

Stenogramy '81. Nagranie audio z 30 stycznia 1981 roku

Po kilkugodzinnej przerwie zainteresowani wracają do obrad. Trwa spór o autonomię uczelni i poprawę poziomu nauczania. Studenci domagają się m.in. wydłużenia studiów dla uczelni ...