73. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

01.08.2017
2 minuty

Największa akcja zbrojna Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej rozpoczęła się 1 sierpnia 1944 r., o godz. 17:00. Planowano, że potrwa kilka dni. Trwała 63, do 2 października 1944 r. W związku z obchodami 73. rocznicy Powstania Warszawskiego dyrektor Narodowego Centrum Kultury dr hab. Rafał Wiśniewski o godz. 19:30 złoży kwiaty na Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli.

powstanie73
Fot. Wikipedia powstanie73

Główne uroczystości upamiętniające 73. rocznicę heroicznego zrywu rozpoczną się przy pomniku Gloria Victis na Wojskowych Powązkach o godz. 17:00, o której wybuchło Powstanie Warszawskie. W obchodach tych weźmie udział Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński oraz zastępca dyrektora Narodowego Centrum Kultury Eliza Dzwonkiewicz.

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Jego militarnym celem było wyzwolenie stolicy spod niemieckiej okupacji, pod którą znajdowała się od września 1939 r.

Dowództwo Armii Krajowej zakładało, że Armii Czerwonej zależeć będzie, ze względów strategicznych, na szybkim zajęciu Warszawy. Przewidywano, że kilkudniowe walki zostaną zakończone przed wejściem do miasta sił sowieckich. Oczekiwano również pomocy ze strony aliantów.

Według szacunków w walkach o Warszawę straciło życie 16 tys. powstańców, rannych zostało 25 tys., a ofiar cywilnych było ponad 150 tys.